Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Vizyon ve Misyon

 Vizyon :Bilgisayar sistemlerinde, yeterli alt yapıya sahip olma bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri bilgisayar sistemlerinde kullanabilme becerisi,Bilgisayar sistemindeki problemleri saptama,tanımlama ve  çözme becerisi ;bu amaçla uygun yöntemler ve tekniklerini seçme ve uygulama becerisini geliştirmektir. Misyon : Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma öz güveni, Bilgiye erişebilmeyi bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi ve değişen dünya koşularında topluma bilgi ve beceri kazandırabilecek, evrensel düşünce ve değerlerine sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı  eleman yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi