Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Vizyon ve Misyon

Teknik Programlar Bölümünün vizyonu; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarında, gelişen yüksek bilgisayar teknolojilerini kullanarak kaliteli ara insan gücü yetiştirmek, mesleki eğitim standartlarının üzerine çıkarak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tanınmış ve saygın bir bölüm olmaktır. Ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle; kaliteli eğitimi ve sunduğu teknolojik olanakları ile öğrencilerin öncelikle tercih ettiği ve en fazla tercih edilen, yüksek bilgisayar teknolojisi ve programlama bilgisine sahip, endüstriye, devlete ve topluma faydalı olan, gelişen teknolojiler karşısında kendisini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan ve yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, yenilikçi, paylaşımcı, grup çalışmasına yatkın, sektörel bazda görev alabilecek, kalifiye ara insan gücü yetiştiren, yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla; bilgisayar teknolojisi ve programlama ile ilgili sorunlara çözüm üreten, bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizdeki teknolojik eksikliklerin ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan, ulusal yaşam standardının artırılmasına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

DİĞER SAYFALAR