Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Vizyon ve Misyon

Misyon
•   Stratejik yönetim anlayışına uygun Ar-Ge politikaları yapmak ve uygulamak
•   Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve yayılmasına destek sağlamak
•   Gelişmiş bir araştırma alt yapısı kurmak ve etkin kullanımını sağlamak
•   Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonları etkin ve adil bir şekilde yönetmek
•   Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
•   Araştırmacıların akademik gelişimlerine katkı sağlamak

Vizyon

Üniversitemizin bilimsel etkinliğine, marka değerine ve saygınlığına katkıda bulunmak.DİĞER SAYFALAR