Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Vizyon ve Misyon

Misyon•   Stratejik yönetim anlayışına uygun Ar-Ge politikaları yapmak ve uygulamak•   Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve yayılmasına destek sağlamak•   Gelişmiş bir araştırma alt yapısı kurmak ve etkin kullanımını sağlamak•   Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonları etkin ve adil bir şekilde yönetmek•   Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek•   Araştırmacıların akademik gelişimlerine katkı sağlamakVizyonÜniversitemizin bilimsel etkinliğine, marka değerine ve saygınlığına katkıda bulunmak.

DİĞER SAYFALAR