Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.

  • Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.
MİSYON: Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.
  • Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.  

DİĞER SAYFALAR