Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.MİSYON: Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.  

DİĞER SAYFALAR