BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Narman Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 25530 Narman/ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz tarımında da organik tarımın önemi gün geçtikçe artmakta ve organik ürünlerin üretimi yaygınlaşmaktadır. Organik Tarım, ekolojik sistemde zamanla kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemleri içermektedir. Organik tarım, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklamakta, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulması öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Bu üretimde, tüketime kadar her aşamasında kontrollü ve sertifikalı ürünler elde edilmelidir. Organik tarım üretimi sektörüne meslek elemanı yetiştirmek amacıyla Yüksekokulumuzun Organik Tarım programı açılarak 2010-2011 öğretim döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Organik tarım programında başta bitkisel ve hayvansal üretim, bitki koruma ve bitki besleme gibi temel konulara ilişkin teorik bilgilerin kazandırılması yanında öğrencilerin tarım sektöründe pratikte karşılaşabilecekleri sorunlar, çözüm yolları ve girişimcilik adına yapabilecekleri faaliyetlerde özgüven kazandırılmaktadır. Organik Tarım programında öğretim süresi iki yıl olup bölüm mezunları organik tarım teknikeri unvanı almaya hak kazanacaklardır. Organik Tarım programına mezun olacak öğrencilerimize çalışma hayatlarında başarılar dileriz.                                                                                                      Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ESRİNGÜ                                                                                             Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı

Tarihçe

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  26.06.2010 tarih ve 020963 sayılı oluru ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında kurulan Organik Tarım Programı ünvani ile eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Organik Tarım Programı) misyonu; çağdaş bilgiler ile donanmış, kültürel birikimi ve iletişim becerisine sahip, mesleğinde araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine liderlik edebilecek yapıda, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, vatansever bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve topluma hizmet sorumluluğunu evrensel standartlarda yürütmeyi, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı ilke edinmiştir. VİZYONUMUZ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Organik Tarım Programı) vizyonu; Organik tarım alanında nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, bilgi üreten, sürekli gelişen, hizmet ettiği insanlar ve ürettiği bilgiler ile örnek olabilecek yüksekokul olmaktır.