BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kat:3
http://atauni.edu.tr/biyoistatistik

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’nın kurulmasına 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2005 yılında Doç. Dr. Hüseyin Kaya atanmıştır. 

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz, Biyoistatistik anabilim dalının konusunda yetkin bir ekiple öncelikle bölgesinde olmak üzere ulusal ve uluslar arası alanda bilinen saygın bir birim haline gelmesini sağlamak. Misyonlarımız Birimimizin esas amacı öğrencilerin temel istatisiksel kavramlar, biyoistatistiğin hekimlik pratiğindeki kullanım alanları, biyoistatistiğin temel teorisi, hipotez testleri, bilgisayar sistemleri, tıp bilişimi, bilgisayar donanımı ve sık kullanılan yazılımlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır, Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere bilim camiasına akademik çalışmaları ve istatistik analizlerinde destek olmak, Biyoistatistik alanında araştırma görevlilerinin yetişmesine katkıda bulunmak, Araştırma, projeler ve diğer bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve kaynakları yeterli, güvenli bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturarak yüksek motivasyon sağlamak da bölümümüzün misyonu içerisinde sayılabilir.