Biyokimya Anabilim Dalı

Hakkında

Biyokimya, organizmada meydana gelen kimyasal tepkimelerin incelendiği, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer alan bir bilim dalıdır. Biyokimyanın kapsadığı alanlar arasında, moleküler biyoloji, hücre ve enzim biyolojisi, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi yeni bilimsel alanlar yer almaktadır. Canlılarda meydana gelen normal ve patolojik durumlarda biyomoleküllerin düzeylerinin incelenmesi Biyokimyanın temel konusunu oluşturmaktadır. Hastalıkların nedenlerinin belirlenmesinde ve bunların giderilmesi için kullanılacak ilaçların tasarımında Biyokimya bilimi önemli roller üstlenmektedir. Bunların yanı sıra Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu aktiviteleri gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı bünyesinde 3 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. Dr. görev almaktadır. Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Elemanları Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi için de önemli katkılar sunmaktadır. Bunun için Biyokimya Anabilim Dalı, Tarım Bakanlığı'na bağlı Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde Rutin Biyokimya Analizlerini de gerçekleştirmektedir.

DİĞER SAYFALAR