Cerrahi Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

Vizyon;
Değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan uzmanlaşmaya yönelmiş, ömür boyu öğrenmeye açık, üst düzey standartları yakalamış ve kaliteli hizmet üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli işlere imza atan lisans ve lisansüstü eğitimde öncü ve yüksek kaliteye sahip, iline, bölgesine, ülkesine ve dünyaya tam entegre olmak ana vizyonumuzdur.
Misyon;
Cerrahi Anabilim dalında küçük hayvan, büyük hayvan ve kanatlı hayvanların cerrahi hizmetleri verilmektedir. Hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenilir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. 

DİĞER SAYFALAR