Çevre Düzenleme Birimi

Vizyon ve Misyon

Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin yaşam kalitelerini yükseltecek her türlü teknik hizmeti vermek ve fiziki altyapısını güçlendirmek Misyonumuz Organizasyonumuzun tüm üniversiteler arasında çalışmalarını, kurum kültürü ve minimum maliyet-maksimum kalite ölçütlerine bağlı olarak yürüten örnek bir birim olmak..

DİĞER SAYFALAR