Çevre Mühendisliği

Yönetimden Mesaj

Günümüzde hava, su ve toprak gibi yerküreyi oluşturan üç temel unsurda hızla yayılan kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi, kaynağında kirliliğin durdurulması veya olumsuz etkilerin en aza indirilmesi açısından Çevre Mühendisliği Eğitiminin verilmesi ve Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Çevre Mühendisliği, çevre problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atıksuların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve havada meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması gibi teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bölümümüz açıldığı yıldan itibaren, çevre mühendisliğinin gerek duyduğu tüm pratik ve teorik bilgiye sahip, çevre problemlerini teşhis edip çözebilecek, takım çalışmalarına yatkın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, içinde yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine önem veren, etik değerlere duyarlı, çevresi ile uyumlu ve kendisine verilen her türlü görevi üstün bir başarıyla yerine getirmeye çabalayan mühendisler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Açıldığı dönemden günümüze kadar yaklaşık 700’e yakın lisans mezunu veren bölümümüz, mezun öğrencileri ile gurur duymaktadır. Bölümümüz mezunları başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum gibi büyükşehir belediyeleri, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, Hıfzıssıhha Enstitüleri, çeşitli su ve atıksu arıtma konusunda çalışan özel şirketler olmak üzere çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilmişlerdir. Yine bölüm mezunu arkadaşlarımız ülkemizin çeşitli üniversitelerinde akademik çalışmalarda da bulunmaktadırlar. Halen Bölümümüzde yaklaşık yarısı ikinci öğretim olmak üzere 600’e yakın lisans öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Lisansüstü düzeyde ise 50’ye yakın öğrenci yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam etmektedir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

BAĞLANTILAR