Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Ceza Hukuku alanında nitelikli bilim insanı yetiştirmek, insan gücünü ve kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanmak ve hayata geçirebilmek için yol ve yöntemler belirlemektir.


MİSYON

Nitelikli insan yetiştiren, bilim üreten, bunun topluma aktarılmasını sağlayan ve bilimsel düşünceyi esas alan bölümümüz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde üniversitelerdeki gelişmeleri takip etmek, onlarla işbirliği yaparak çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim yapmak ve yeni politikalar üretmeyi amaçlamaktadır.