Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç

Merkezin Kuruluş Amacıİnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren başlayan toplumsal ve bireysel sorunlara çözüm çabaları, sosyal bilimlerin ve dolayısı ile de eğitim biliminin doğuşunu sağlamıştır. İnsanlar, yaşadıkları toplumların kalabalıklaşmasıyla birçok sorunla karşılaşmış ve bu sorunların çözüm yollarını aramaya başlamışlardır. Eğitim, tarihsel sürece bakıldığında, toplumların yaşadıkları sorunları çözmek için başvurdukları bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.            Sürekli değişen, gelişen ve toplumsal sorunlarla boğuşan dünyada eğitim anlayışı ve kurumları da değişim ve gelişmeye uğramaktadır. Dolayısı ile tüm ülkeler sorunlarına cevap verebilecek şekilde okul ve öğretim işlerini yenilemektedirler. Bilim ve teknolojinin üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı, yaratıcı potansiyeli yüksek bireylerin yetiştirilmeleri sonucu ülkeler, ekonomik ve siyasi yönden dengeleri değiştirebilmişlerdir. Bu nedenle eğitimdeki tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun her kesiminin ilgi alanına girmektedir.Bu ilgiden hareketle dünyadaki çoğu ülkelerde çocuk eğitim ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Örneğin İngiltere’de Children Research Center, Amerika’da Penn Child Research Center,  Norveç’te Norwegian Centre for Child Research, Avusturalya’da Murdoch Children's Research Institute  gibi yüzlerce çocuk eğitim ve araştırma merkezi bu amaca hizmet etmektedir.Ülkemizde de nereyse tüm üniversitelerde çocuk eğitimi konusunda araştırma ve uygulama faaliyetleri için çocuk eğitim merkezleri kurulmuştur.Benzer merkezlerin Türkiye’deki üniversitelerin birçoğunda bulunması ve hem üniversitemizin hem de şehrimizin böyle bir merkezin eksikliğini hissetmesi bizleri merkezin kurulmasına yönlendirmiştir. Hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında alınacak kararlarda ve uygulamalarda süreklilik sağlayarak ve aynı zamanda da tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlayarak, merkezin topluma katkı yapması hedeflenmektedir. Merkezin kurulması sayesinde ortak sorumluluk anlayışından hareketle; üniversitemizin çocuk eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi, bu doğrultuda çocuk eğitimi konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturulması ve toplumda yeni bir anlayış geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede ülkemizde sınırlı sayıda olan konu ile ilgili multidisipliner çalışmalar da artabilecek ve üniversitemizin adı çocuk eğitimi konusunda da öncü olacaktır.   Ayrıca çocukların, genel bilgi ve birikim eksikliği, yetenekli çocuklar için ortam eksikliği ve meslek seçiminde kendi yeteneklerine yönelik destek eksikliği, çocukların akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulama eksikliği, üniversite imkânlarından çocukların faydalanabilme eksikliği ve engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların imkân eksikliği gibi benzeri eksikliklerin giderilmesi gerekçesi ile üniversitemizde çocuk eğitimi merkezi kurulması planlanmıştır.

Misyon ve Vizyon

MisyonÇocuk ve bilim eğitimi konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarını, hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlarda ve uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamaktırVizyon   Üniversitemizin çocuk ve bilim eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi ve bu doğrultuda çocuk eğitimi konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak, toplumda yeni bir anlayış geliştirmektir.

Genel StratejimizÜniversitemizin çocuk eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi ve bu doğrultuda çocuk eğitimi konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak, toplumda yeni bir anlayış geliştirmektir.Çocuk eğitimi konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarını, hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlarda ve uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamaktır.Çocuk Üniversitesi bağlamında bakıldığında, bazı üniversitelerde yarıyıl tatillerinde ve genellikle yaz aylarında eğitim verildiği görülmektedir. Bazı Üniversiteler ise bu eğitimleri bütün yıl periyodik zaman dilimleri şeklinde planlayarak sürdürmektedir. Belli yaş aralıkları dikkate alınarak, isteyenler bu eğitimlere katılabildiği gibi özellikle üstün zekâlılara yönelik özel programlar ön plana çıkmaktadır. Yürütülen programlar genellikle ücretli olmakla birlikte, ücretli eğitim veren Üniversiteler bazen burs imkânı da sağlamaktadır.  Bazı üniversiteler ise dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarını ücretsiz yürütmektedir.Çocuk Üniversitelerinde öğrenciler bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda, üniversite öğretim elemanlarından eğitim almaktadırlar.  Etkinlikler, şenlikler, festivaller, deneyler, tasarım faaliyetleri, bilimsel gösteriler, sportif çalışmalar, gözlemler, uygulamalar Üniversite ortamındaki öğretim ortamlarında gerçekleştirilmektedir.  Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanları dikkate alınarak, üst düzey düşünme becerileri ile çoklu yetenek ve zekâ alanlarına yönelik olarak temel yaşam becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuk Üniversitelerinde düzenlenen programların tüm eğitim içerikleri çocukların anlayabileceği, gerçekleştirilebileceği ve sonuçlandırılabileceği şekilde hazırlanmaktadır.