Çevre Mühendisliği

DETAYLI TANITIM BİLGİLERİSınıf, laboratuar veya atölye imkânları:
 
Çevre Mühendisliği Bölümünde 7 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet öğrenci laboratuvarı olmak üzere 8 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüzde 1 adette genel amaçlı atölye bulunmaktadır. Araştırma amaçlı laboratuvarlardan lisans ve lisansüstü öğrenciler de yararlanabilmektedirler. Bu laboratuvarlarda her türlü hava, su, toprak ve atıksu analizi yapılabilmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümünde öğrenci ve araştırma laboratuvarlarında bulunan bazı cihazların listesi aşağıda verilmektedir. Bölüm öğretim elemanları fakülte içindeki diğer bölümlerin cihazlarından da rahatlıkla faydalanabilmktedirler. Çevre mühendisliği bölümü başta su ve atıksu analizleri olmak üzere, baca gazı analizleri, gürültü ölçümleri ve ÇED çalışmaları gibi faaliyetlerle döner sermaye kapsamında bölgeye hizmet vermektedir.

 Kütüphane imkânı:

Fakülte Kütüphanesi, Merkezi Kütüphane

Yıllık mezun sayısı:

Yıllık ortalama 90 civarında mezun vermekteyiz.

 Kulüpler ve etkinlik alanları:

Çevre Kulübü, Kalite Çemberi

Mezuniyet sonrası iş imkânları:

Çevre mühendisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler. Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İller Bankası, belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi, özel kuruluşlarda da çalışabilirler. Serbest çalışma olanağı da vardır.

Son yıla ait tavan ve taban puanları: 

  En Yüksek En Düşük
Örgün Öğretim 287,65 230,20
İkinci Öğretim 292,65 198,62