Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Hakkında

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında 2 doçent (Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU, Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR)  olmak üzere 2 akademik personel mevcuttur. Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR yürütmektedir. Anabilim Dalında aktif doktora ve yüksek lisans programı bulunmamaktadır.  Yüksek lisans programının aktif olduğu dönemde  bir (1) yüksek lisans öğrencisi eğitimini tamamlamıştır.

Anabilim Dalında Dölerme ve Suni Tohumlama I, Çiftlik Hayvanlarında Dölerme ve Suni Tohumlama, Reproduktif Endokrinoloji, Küçük Hayvanlarda Dölerme ve Suni Tohumlama dersleri verilmektedir ve Klinik Uygulama adı altında da öğrencilere yeterli uygulama imkanı sağlanmaktadır.

Bu derslerde veteriner reprodüksiyonun temel ilkeleri, reprodüktif hormonal mekanizma, çiftlik hayvanları ve küçük hayvan üremesine yönelik spesifik bilgiler verilmektedir. Uygulama derslerinde, teorik olarak anlatılan reprodüktif hususlara ilişkin uygulamalar yaptırılmaktadır. 

Anabilim Dalında gen kaynaklarının muhafaza altına alınması amacıyla bölge hayvancılığı gerçeğine uygun olarak projeler yürütülmüştür ve bu anlamda multidisipliner projeler geliştirilip yürütülmektedir. Ayrıca  reprodüksiyonun moleküler mekanizmalarını araştırmak amacıyla deney hayvanları üzerinde de denemeler yapılarak araştırma projeleri geliştirilmektedir.

Anabilim Dalımızda Araştırma Laboratuvarı, Öğrenci Laboratuvarı ve florasan mikroskobun bulunduğu Karanlık Oda Laboratuvarı mevcuttur. 

DİĞER SAYFALAR