Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

Vizyon: - Hayvan üremesi anlamında güncel biyoteknolojik gelişmeleri takip etmek, bölgenin hayvan profiline yönelik üreme stratejileri geliştirmek.
Misyon: - Veteriner reprodüksiyon anlamında öğrencilere nitelikli eğitim vermek. - Evcil hayvanların spermalarına yönelik olarak geniş parametreli spermatolojik ve androlojik raporlama yapmak.

DİĞER SAYFALAR