Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir. ( Ankara üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan yazarları yetiştirmek amacını taşır. Öğrencilerin dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, dramaturgi ve tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

            Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, gazete, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

            Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, her yıl özel yetenek sınavıyla beş öğrenci almakta ve yetiştirmektedir. Müfredatın yoğunluğu ve yazarlık eyleminin öznelliğinden dolayı çok az sayıda öğrenci alınmakta ve özle ders titizliğinde bir eğitim verilmektedir. Üniversal düzlemde bu öğrenci sayısı, dünyanın tüm üniversitelerinde dahi çok nadirdir. Bu bağlamda eğitimimizi özel ve çok değerli kılan unsurlardan biri bu kısıtlı öğrenici sayısı ile eğitim vermektir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR