Ebelik

Yönetimden Mesaj

Sevgili Gençler, Fakültemizi tercih edip, girmeye hak kazandığınız için sizleri kutluyorum. Tüm çabamız sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Amacımız bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirmektir. Ebelik programı, bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde topluma gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası, yenidoğan dönemlerine ve aile planlamasına yönelik hizmet sunabilen ve sağlık bakımını yükseltecek olan araştırma aktivitelerini paylaşabilen, sürekli güncellenen sağlık bilimini takip edebilen ve kendisini geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz ve bölümümüz öğretim elemanları, kişisel beceri ve profesyonel gelişimlerini sürekli olarak artırarak, bölgesel ve ulusal gereksinimlere cevap verebilecek donanımlı ebeler yetiştirmek için özveri ile çalışmaktadırlar. Bir mesleğin en önemli ölçütleri arasında kuramsal bilgi ve mesleki örgütlenme yer almaktadır. Ebelik mesleğine sahip çıkmak, mesleğimizi daha ileriye götürmek adına mezuniyet sonrası atacağınız en önemli adımlardan birisi de Türk Ebeler Derneği’ ne üye olmaktır. Hepinize en iyi dileklerimle derslerinizde başarılar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi, barış, huzur ve güzellikler içerisinde başarılarla dolu geçmesini diler, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.Fakültemiz adına ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’ ne hoş geldiniz.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR