BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25240 Erzurum https://twitter.com/ATAECZACILIK
http://www.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi

MİSYON, AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri

Devamı
2018-2019 Eğitim Dönemi Güz Vize Programı
2018-10-31
Ders Programı Güncellemesi-Şubelere ayrılma
2018-10-13
Elisa Çalışgan
2018-09-26
Tüm Duyurular

Tarihçe

Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulu’nun 30.05.1997 tarih ve  97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih  ve 23039 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra  25.08.1997 tarih ve 7890-16213 sayılı kararname ile Eczacılık Fakültesi Dekanı  atanmış, kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim  yılından itibaren fakültemize öğrenci alınmaktadır. Fakültemiz halen Temel  Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık  Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya,  Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji,  Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği,  Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Türkiye’de şu anda öğrenci alan Eczacılık Fakültelerinden biri olan fakültemizde 2005-2006 yılından itibaren 5 yıllık lisans programı uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri’nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile uyum sağlamaya çalışmaları sonucunda eğitim-öğretimin standardize edilebilmesi için Türkiye’deki Eczacılık Fakülteleri Dekanlarının oy birliği ile uygulamayı kararlaştırdıkları “Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Müfredatı Programı” çerçevesinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Fakültemiz 2017-2018 öğretim döneminde 16. dönem mezunlarını vermiş bulunmaktadır.  2018-2019 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 347 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. Fakültemizin lisansüstü eğitimi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 3 yüksek lisans ve 2 doktora programı ile devam etmektedir.Eczacılık Fakültesi, kuruluş çalışmalarına Tıp Fakültesi Morfoloji binasında başlamış ve 2009 yılı Haziran ayında yeni binasına taşınarak faaliyetlerini bu mekânda sürdürmeye devam etmiştir. Yeni binada akademik ve idari personelin daha rahat çalışabilmeleri için gerekli olan bütün düzenlemeler yapılarak teknik altyapı donanımı sağlanmış, diğer yandan da öğrencilerin nitelikli bir eğitim almalarına yönelik ortamlar oluşturulmuştur. Binamızda 1 tanesi 72 kişi, 2 tanesi 108 kişi, 2 tanesi 144 kişi, 1 tanesi 50 kişi öğrenci kapasiteli 6 adet derslik, 1 adet 35 kişilik lisansüstü derslik, 1 konferans salonu, 2 toplantı salonu, 11 araştırma laboratuvarı, 1 tablet basım laboratuvarı, 1 mikroskop laboratuvarı, 1 hayvan araştırma laboratuvarı ve 3 hücre kültürü laboratuvarı, 4 öğrenci laboratuvarı, 1 kütüphane, 2 okuma salonu, 2 uygulama eczanesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 32 adet çalışma ofisi, 8 adet idari personel odası, 1 adet kimyasal depo, 2 adet öğrenci kulübü odası, hobi odaları, grup çalışma odaları, iş sağlığı ve güvenliği odası, anabilim dallarına ait depolar, herbaryum ünitesi ve kantin bulunmaktadır. Çağın gerektirdiği teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuvarında öğrenciler, alanlarıyla ilgili olarak günümüzün gerektirdiği bilişim sistemlerini kullanma becerisi edinmekte ve internet aracılığıyla enformasyon kaynaklarına ulaşabilmektedirler.

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ 
İlacın araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin görev ve sorumluluklar alan; kimyasal/doğal kaynaklı ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin akılcı kullanımı ile sağlık konusunda danışmanlık yapan;  etik değerlere bağlı; gelişmeye ve öğrenmeye açık eczacılar yetiştirmek,
Üniversite, toplum ve endüstri işbirliği ile ülkemizde ve bölgemizde ihtiyaç duyulan toplum sağlığına yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.  

VİZYONUMUZ 
Uluslararası düzeyde eğitim programlarını fakültemizde oluşturmak,
Eczacılık alanında, ülkemizdeki öncü fakültelerden biri olmak,
Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerin bölge ekonomisine kazandırılmasına yönelik akademik çalışmalar yapmak,
Bölgemizdeki sağlık problemlerine yönelik akademik araştırmaların sayısını artırmaktır.

HEDEFİMİZ
Ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip, yenilikçi bir yaklaşımla eczacılık eğitimi veren, etkili iletişim becerilerini kullanan, doğru karar alıp uygulayan, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş girişimci eczacılar yetiştiren; çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan önder bir fakülte olmaktır.

Öğrenciler

Tanıtım

Kulüplerimiz

Alt Etik Kurul

FAKÜLTEMİZ

Haberler

Haberler 2017

Haberler 2018

Haberler 2016

Anket Sonuçları

Yönergeler-Uygulama Esasları