BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25240 Erzurum https://twitter.com/ATAECZACILIK
http://www.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi

MİSYON, AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri

Devamı
Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
2018-08-31
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Fakültemiz Kurumlar Arası (AGNO) Yatay Geçiş Kontenjanları ve Takvimi
2018-07-23
YAZ OKULU HAKKINDA
2018-05-28
Tüm Duyurular

Tarihçe

Fakültemizin Tarihçesi Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulunun 30.05.1997 tarih ve 97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 25.08.1997 tarih ve 7890-16213 sayılı kararname ile Eczacılık Fakültesi Dekanı atanmış, kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren fakültemize öğrenci alınmaktadır. Fakültemiz halen Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği, Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Türkiye’nin en seçkin Eczacılık Fakültesnden biri olan fakültemizde 2005-2006 yılından itibaren 5 yıllık lisans programı uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye Eczacılık Fakültelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile uyum sağlamaya çalışmaları sonucunda eğitim-öğretimin standardize edilebilmesi için Türkiye’de ki Eczacılık Fakülteleri Dekanları’nın oy birliği ile uygulanmayı kararlaştırdıkları “Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Müfredatı Programı” çerçevesinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Fakültemiz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 13. mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Fakültemizde halen 358 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.   Öğrencilerimizin eğitim-öğretimi için her türlü laboratuvar, barınma ve sosyal olanaklar mevcut olup üst düzey bir lisans eğitimi verilmektedir. Fakültemizde öğrencilerimize hizmet veren Fakülte Kütüphanesinden öğrencilerimizin istedikleri zaman yararlanma imkanları vardır. Ayrıca, öğrencilerimiz, üniversitemizin futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, yüzme, folklor ve kort tenisi gibi sportif ve kültürel faaliyetlerine katılmaktadırlar.

Misyon ve Vizyon

Misyon   Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve bunlara katkıda bulunabilen, çağdaş, demokrat, üretken; bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sağlık sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara ayak uydurabilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, farklı disiplinleri sentez edebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak benimseyen, teori ile uygulamayı birleştirebilen, özgüveni, fedakarlığı ve hoşgörüsü olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, eğitim teknolojilerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresiyle barışık, özgür düşünen ve düşüncesini açıkça ifade edebilen; sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, insan merkezli düşünen, görevine ve meslek etiğine sadık eczacılar yetiştirmektir. Vizyon :  Ülkemiz, bölgemiz ve global sorunlara duyarlı olup çözüm üreten, uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmak. Amaçlarımız : Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; bilgilerini kullanabilen, bilgi teknolojisini uygulamaya dönüştürebilen ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; bölgesel ve ulusal olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri bilime dayalı araştırma ve faaliyetlerle yürütmektir.  Hedeflerimiz 1. Geleneksel eczacılık eğitimine ek olarak özellikle farmasötik bakım, iyi eczacılık uygulamaları gibi güncel alanların da  eklendiği kaliteli ve güncel eğitim programlarının oluşturulması 2.Öğretim üyesi portalının daha aktif hale getirilerek ders içeriklerinin tamamının internet ortamına eklenmesi 3.Gerek ulusal gerekse uluslararası öğrenci kongrelerine öğrencilerimizin devamlı olarak katılımının sağlanmasına ek olarak öğrenci kongrelerne ev sahipliği yapmak 4. Derslik alt yapısını gerek fiziksel gerekse teknolojik olarak sağlamlaştırmak 5.Erasmus, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programlarında gelen ve giden öğrenci kontenjanlarının tamamının kullanılması 6.Öğrenci laboratuvarında ve tüm araştırma laboratuvarlarında laboratuvar güvenliği alt yapısının sağlanması 7.Fakültemiz dersliklerinin amfi sınıfı haline getirilmesi 8.Mezuniyet töreni, 14 Mayıs Eczacılar Bayramı, mezunlar buluşması, öğrenci tanışma toplantıları, öğrenci kulübü faaliyetleri gibi sosyal olayların düzenli bir şekilde her yıl düzenlenmesi 9.Fakülte öğretim üyesi kadrosunun zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi 10.Akademik ve idari personelin eğitimi için yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi 11.Fakülte anabilim dalları arası çalışma yapılmasını sağlamak 12.Uluslararası atıf indekslerinde kayıtlı dergilerdeki yayın sayısının artırılması 13.Gerek ulusal gerekse uluslararası proje sayısının arttırılması 14.Akredite ve lisanslı analiz, test ve Ar-Ge laboratuvarının kurulması 15.Fakültemizde atık sisteminin oluşturulması 16.Danışmanlık hizmetleri sağlamak 17.Kütüphane imkanlarını zenginleştirmek