BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Öğretim Mevzuatı

Eğitim-Öğretim Mevzuatı
 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları LLP Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları (Lisans)

Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları (Önlisans)

Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları

Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi