Anesteziyoloji ve Reanimasyon

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ela Nur MEDETOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta elanur.medetoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim