Environmental Engineering

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
Ders değiştirme başvuru dilekçesi.pdf Ocak 2020
Ders muafiyet başvuru dilekçesi.docx Ocak 2020
Form 4- Staj değerlendirme formu.pdf Haziran 2020
Form 5 - Öğrenci staj anketi.pdf Haziran 2020
Mazeret sınavı başvuru dilekçesi.pdf Ocak 2020
Mezuniyet Tek ders sınavı başvuru dilekçesi.pdf Ocak 2020
Öğrenci danışmanlık uygulama esasları.pdf Ocak 2020
Staj başvurusu ve değerlendirme süreci.pptx Mayıs 2019