Faculty of Science

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
Ders Değiştirme Başvuru Dilekçesi.docx Ocak 2020
Ders Telafisi Başvuru Formu.docx Aralık 2016
Fakültemiz 4 Yıllık Lisans Müfredat Programları.pdf Ocak 2020
jüri üyelik form.pdf Aralık 2018
Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi.docx Ocak 2020
Mazeret Sınav Dilekçesi (1).docx Ocak 2020
Mezuniyet Tek Ders dilekçesi.docx Ocak 2020
Muafiyet Başvuru Dilekçesi.docx Ocak 2020
PUANLANDIRMA FORMU.doc Kasım 2018
Yaz Okulu Dilekçesi.docx Ocak 2020