Graduate School of Fine Arts

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
K_01_Yeni Kayıt Öğrenci Bilgilendirme Notu-V2.docx Mart 2020
K_02_Yarıyıl_Ders_Kayıt_Kılavuzu V3.docx Mart 2020
K_03_Sanatta_Yeterlik_Doktora_Yeterlilik_Sınavı_Kılavuzu.docx Mart 2020
K_04_Tez Savunma ve Mezuniyet Kılavuzu V3.docx Mart 2020
K_05_Tez-İntihal-Tarama-Kılavuzu V2.docx Mart 2020
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Mart 2020
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx Mart 2020
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Mart 2020
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx Mart 2020
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Mart 2020
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx Mart 2020
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Mart 2020
OF_09_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docx Mart 2020
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Mart 2020
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Mart 2020
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Mart 2020
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Mart 2020
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Mart 2020
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Mart 2020
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx Mart 2020
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Mart 2020
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Mart 2020
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc Mart 2020
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_23_Haftalık Ders Programı.doc Mart 2020
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Mart 2020
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx Mart 2020
Sağlık bilimleri etik form ve intihal raporu.docx Mart 2020
SY_DR_01a_Sanatta_Yeterlik_Doktora Giriş Bilisel Değerlendirme Sınav Formu.docx Mart 2020
SY_DR_01b_Sanatta_Yeterlik_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Mart 2020
SY_DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx Mart 2020
SY_DR_03_Sanatta_Yeterlik_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Mart 2020
SY_DR_04_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Mart 2020
SY_DR_05_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx Mart 2020
SY_DR_06_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx Mart 2020
SY_DR_07_Sanatta_Yeterlik_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Mart 2020
SY_DR_08_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Mart 2020
SY_DR_09_Sanatta_Yeterlik_DoktoraTez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Mart 2020
SY_DR_10_Sanatta_Yeterlik_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Mart 2020
SY_DR_11_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc Mart 2020
SY_DR_12_Sanatta_Yeterlik_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Mart 2020
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Mart 2020
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx Mart 2020
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Mart 2020
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx Mart 2020