Graduate School of Social Sciences

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
Doktora-Yol İzleme Haritası.pdf Ocak 2021
DR_01a_Doktora Giriş Bilisel Değerlendirme Sınav Formu.docx Ocak 2020
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Ocak 2020
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.).docx Mayıs 2020
DR_03a_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Aralık 2020
DR_03b_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Ocak 2020
DR_04_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx Ocak 2020
DR_05_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx Ocak 2020
DR_06_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Haziran 2020
DR_07_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Haziran 2020
DR_08_DoktoraTez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Ocak 2020
DR_09_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Ocak 2020
DR_10_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc Mayıs 2020
DR_11_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Aralık 2020
Lisansüstü Sınav.Uzak.Kat.Yöner.-09.01.2020 Tarih 01-05 S.Senato K..pdf Ocak 2020
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Ocak 2020
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx Ocak 2020
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Ocak 2020
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx Ocak 2020
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Ocak 2020
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx Ocak 2020
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Haziran 2020
OF_09_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docx Ocak 2020
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Ocak 2020
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Ocak 2020
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Ocak 2020
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Ocak 2020
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Ocak 2020
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx Nisan 2020
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Ocak 2020
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx Şubat 2020
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Ocak 2020
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Ocak 2020
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc Ocak 2020
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_23_Haftalık Ders Programı.doc Ocak 2020
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_27_Tez Kabul Tutanağı.docx Haziran 2020
OF_27b_Tez Kabul Tutanağı.doc Haziran 2020
OF_28_Doktora Tez Kabul Tutanağı.doc Nisan 2020
OF_28b_Doktora Tez Kabul Tutanağı.doc Haziran 2020
OF_29_Tez Beyan Formu.docx Mayıs 2020
OF_29b_Tez Beyan Formu.docx Haziran 2020
OF_30_Ders Telafisi Bildirim Formu.docx Mayıs 2020
OF_31_Afet ve Salgınlarda Ek Süre Dilekçesi Kayıt Dondurma Formu.docx Eylül 2020
OF_32_bilim dalı - danışman öneri formu.docx Eylül 2020
TYL_01_Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu.doc Şubat 2020
TYL_02_Tezsiz Yüksek Lisans Akademik Taahhüt.docx Şubat 2020
UAD Uygulama Yönergesi-09.01.2020 Tarih 01-05 S.Senato Kararı.pdf Ocak 2020
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Ocak 2020
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx Haziran 2020
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Ocak 2020
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx Aralık 2020
Yüksek Lisans Tez Savunması Yol Haritası.pdf Haziran 2020
Yüksek Lisans Yol İzleme Haritası.pdf Ocak 2021