Department of Environmental Engineering

AKADEMİK KADRO

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR
Department of Environmental Engineering
E-Posta hanefib@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4607
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yalçın Kemal BAYHAN
Department of Environmental Engineering
E-Posta ybayhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4814
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1996

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Beyhan KOCADAĞİSTAN
Department of Environmental Engineering
E-Posta beyhank@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4813
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1992
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1998
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2002

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Zeynep CEYLAN
Department of Environmental Engineering
E-Posta zceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4817
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1985
  • Yüksek Lisans, Atatürk, Organik Kimya, 1987
  • Doktora, Atatürk, Organik Kimya, 1995

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Nesrin BOYABAT
Department of Environmental Engineering
E-Posta nboyabat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4819
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Şahset İRDEMEZ
Department of Environmental Engineering
E-Posta sirdemez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4811
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Vahdettin TOSUNOĞLU
Department of Environmental Engineering
E-Posta vtosunoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4805
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim