Department of Phytopathology

AKADEMİK KADRO

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hidayet BOSTAN
Department of Phytopathology
E-Posta hbostan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2010
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1996

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. İrfan ÇORUH
Department of Phytopathology
E-Posta icoruh@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1545
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2005

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Recep KOTAN
Department of Phytopathology
E-Posta rkotan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1164
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2002

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Elif TOZLU
Department of Phytopathology
E-Posta elifalpertozlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2070
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji, 2003

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Fatih DADAŞOĞLU
Department of Phytopathology
E-Posta fdadasoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1468
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

R.A. Nasibe TEKİNER
Department of Phytopathology
E-Posta nasibe.tekiner@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2610
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma,
 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 2009