Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases

DEPARTMENT OF ANİMAL NUTRİTİON AND NUTRİTİONAL DİSEASES

AKADEMİK KADRO

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta ahayirli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992
 • Yüksek Lisans, Iowa State University of Science and Technology, Nutritional Physiology-Dairy Nutrition, 1997
 • Doktora, University of Wisconsin-Madison, Dairy Nutrition, 2001

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Halit İMİK
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta himik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7207) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı , 1997

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta yoruk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7205) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet GÜL
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta mehgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7203)  (7211) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, 2000

PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Güler YENİCE
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta gulerata@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7202) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996
 • Yüksek Lisans, Kafkas Üniversitesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2002
 • Doktora, Kafkas Üniversitesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2008

PERSONEL BİLGİSİ

R.A. Emre YILMAZ
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta emre.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

PERSONEL BİLGİSİ

R.A. Soner UYSAL
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
E-Posta soner.uysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim