Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution

COORDİNATORSHİP OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY APPLİCATİON INSTİTUTİON

İDARİ KADRO

PERSONEL BİLGİSİ

Occ. H. and Safety Spec. (A) Gökhan BULUT
Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution
E-Posta gokhanbulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5995) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

PERSONEL BİLGİSİ

Occ. H. and Safety Spec. (C) Sibel DAHARLI
Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution
E-Posta sibeldaharli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5996)  (5996) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

PERSONEL BİLGİSİ

Physician Haluk GÖKTUĞ
Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution
E-Posta halukgoktug@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1427) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1993

PERSONEL BİLGİSİ

Nurse Merve DİKEÇ
Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution
E-Posta merve.dikec@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5989) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim