Accounting and Finance

İDARİ KADRO

İDARİ PERSONEL BİLGİSİ

Chief Nurcan ÇELİK
Accounting and Finance
E-Posta nurcant@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2067
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim