Faculty of Fisheries

AKADEMİK KADRO

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdulkadir BAYIR
E-Posta abayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1542
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2005

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Gonca ALAK
Department of Fisheries Technology
E-Posta galak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2178
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, 2011

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP
E-Posta mataman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2358
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 25240, ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2000

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat ARSLAN
E-Posta muratars@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2404
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Urunleri Bolumu, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 2003

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
E-Posta saltuk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7063
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2007

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Telat YANIK
E-Posta tyanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6095
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 1996

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Ahmet TOPAL
Department of Fundamental Sciences of Fishery
E-Posta ahmet.topal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1616
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25030 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2011

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Nejdet GÜLTEPE
Department of Marine Biology
E-Posta nejdetgultepe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Özden FAKIOĞLU
Department of Freshwater Biology
E-Posta ozden.fakioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7052
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri, 2001
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Su Ürünleri, 2010

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Arzu UÇAR
E-Posta arzuucar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1614
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2010

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Esat Mahmut KOCAMAN
E-Posta ekocaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2356
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1994

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Gökhan ARSLAN
Department of Seafood Processing Technology
E-Posta gokhan.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6691
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Harun ARSLAN
Department of Fundamental Sciences of Fishery
E-Posta harunarslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2716
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2015

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Pınar OĞUZHAN YILDIZ
Faculty of Fisheries
E-Posta pinaroguzhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2386
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

AKADEMİK PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Veysel PARLAK
Department of Fundamental Sciences of Fishery
E-Posta veysel.parlak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2715
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim