Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering

DEPARTMENT OF AGRİCULTURAL MACHİNERY AND TECHNOLOGİES ENGİNEERİNG

İDARİ KADRO

PERSONEL BİLGİSİ

Technician Veysal PİRİM
Department of Agricultural Machinery
E-Posta Veysel.pirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2647) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ERZURUM

Eğitim

PERSONEL BİLGİSİ

Officer Necati İDE
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering
E-Posta necati.ide@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2554) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ERZURUM

Eğitim