Department of Production Metallurgy

ACADEMIC STAFF

PROFILE INFO

Assoc. Prof. Gülşen TOZSİN DURMAZ
Department of Production Metallurgy
Email gulsentozsin@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (5742) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Education

 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2011

PROFILE INFO

Asst. Prof. Dr. Güzide Meltem LÜLE ŞENÖZ
Department of Production Metallurgy
Email meltem.lule@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (6039) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Education

 • Lisans, Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2001
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

PROFILE INFO

Asst. Prof. Dr. Mustafa Engin KOCADAĞİSTAN
Department of Production Metallurgy
Email mengink@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (6036) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Education

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Ana Bili Dalı, 1997
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Çevre Bilimleri ABD, 2007

PROFILE INFO

Asst. Prof. Dr. Yunus Emre BENKLİ
Department of Production Metallurgy
Email yebenkli@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (6035) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı 25240 Erzurum

Education

 • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü,
 • Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,

PROFILE INFO

R.A. Taha Çağrı ŞENOCAK
Department of Production Metallurgy
Email tcsenocak@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (6037) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Education

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Malzeme,
 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Malzeme, 2015

PROFILE INFO

Asst. Dr. İsmail Seçkin ÇARDAKLI
Department of Production Metallurgy
Email cardakli@atauni.edu.tr
Phone +90 442 231 (6034) 
Mailing Address Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Education