Department of Landscape Architecture

MANAGEMENT

HEAD OF DİVİSİON

Prof. Dr. Serkan ÖZER
Department of Landscape Architecture
E-Posta sozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, Erzurum

Eğitim