BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

İlahiyat Fakültesi

Faaliyet Raporu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU
 
SUNUŞ

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulduğu günden bu yana sahip olduğu seçkin akademik kadrosu, uyguladığı eğitim programlarının düzeyi ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile öğrenciler tarafından kendi alanında öncelikle tercih edilen bir fakülte olma özelliğini sürdürmeye devam etmektedir. Fakültemiz bu başarısını artırarak sürdürmek inanç ve kararlılığındadır.

Fakülte olarak yeniliklere uyum sağlamak ve toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek için bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak eğitim ve öğretim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da yapılandırarak sürdürebilmesi ve toplumun hızla artan bilgi arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır.

Hazırlanan faaliyet raporu güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, paydaşlarımızla yeni ilişkilerin kurulmasını sağlayan, bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz başarılı eğitim ve araştırma çalışmalarımızı daha da artırarak sürdürmeye olanak veren bir çerçevede oluşturulmuştur. Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda yapacağımız çalışmalar, evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak bilime yapacağımız katkılar ile topluma olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek kaynaklarımızı daha etkili kullanmamızı sağlamıştır.


Dekan

Misyon

Öğretim, araştırma ve bilimsel etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşma, üretme, uygulama ve yayma yetileriyle donanmış; evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmek, esnek öğretim ve çalışma ortamı yaratarak öğrencilerimizin akademik öğrenme ve kişisel gelişim süreçlerini gururla ilerletebilmelerine olanak sağlamaktır.


Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda paydaşlarından kabul gören, saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, eğitim ve araştırma alanında güvenilir, saygın, başarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiştirmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1971-1972 eğitim öğretim yılında İslami İlimler Fakültesi adı ile kurulan, 20 Temmuz 1982 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile İlahiyat Fakültesi adını altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Fakültemiz görevlerini 2547 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre yapmaktadır. 
Fakültemizin görev ve sorumluluklarından bazıları şunlardır;

Eğitim öğretim faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek

Akademik etkinlikler yapmak

Akademik projeler geliştirmek

İlahiyat Fakülteleri ve dış paydaşlarla iş birliğinde bulunmak