BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Farmakoloji A.D

TIBBİ  FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

 

MİSYONUMUZ

          İlaç ve tedavi araştırmaları yapmak, ilaç etki mekanizmalarını araştıran deneyler yapmak, yeni çıkan  ilaçların temel farmakolojilerini ve klinik farmakolojileri üzerinde deneysel  çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları bilimsel  dergiler  aracılığı ile  dünyaya  duyurmaktır.

            Atatürk Üniversitesi  Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı  Dünya standartlarında  bir misyona sahip seçkin bir bilim dalı  olmak için  çalışmaktadır ve çalışacaktır.

            Farmakoloji Anabilim Dalı  akademik personeli kendilerine  yönlendirilen  teknolojik  ve mali destek yardımıyla  akademik  başarı ile  araştırma  ve eğitimde  sürekli  olarak kapasitelerini  geliştiren  bilim insanlarının  oluşturdukları bir topluluk olacaktır. Farmakoloji Anabilim  dalımız  ileriye  yönelmiş  uzun vadeli bir vizyon içerisinde  Türkiyenin  önde gelen bir bilim dalı olmak için çalışmaktadır.

 

VİZYONUMUZ

            Farmakoloji bilgisi bakımından yeterlikli öğrenciler  mezun  etmek, Yüksek  Lisans, Doktora, İhtisas konularında yeterlikli  elemanlar yetiştirmek ana vizyonumuzdur.

 

 

Öğretim  Üyelerinin İsimleri  ve Sayısı  :    5  (beş)

*Prof.Dr.Fatma GÖÇER                             Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

*Prof.Dr.Halis SÜLEYMAN                       Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

*Doç.Dr.Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU         Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

*Doç.Dr.Zekai HALICI                              Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

*Yrd.Doç.Dr.Abdulmecit ALBAYRAK      Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Anabalim Dalımızda  Doktora Öğrencisi  Sayısı        :  16 (onaltı))

Anabilim Dalımızda Yüksek LisansÖğrenci  Sayısı   :   13 (onüç)

 

Sekreter                                                                :   1 (bir)

Şirket Elemanı   (Personel)                                         :   2 (iki