Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Hakkında

Anabilim Dalı bünyemizde 2 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 4 akademik personel görev yapmaktadır. Anabilim dalımızca, insanların ve hayvanların günlük yaşamlarında sürekli olarak maruz kaldıkları ilaç ve zehir konusunda ve hastalık ve zehirlenme durumlarında yapılabilecek tedavi seçenekleri hususunda öğrencilere güncel bilgiler ışığında eğitim-öğretim faaliyetleri verilmekte ve çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızca lisans eğitimine yönelik olarak öğrencilere “Genel Farmakoloji”, “Özel Farmakoloji I”, “Özel Farmakoloji II”, “Farmakoloji I”, “Farmakoloji II”, “Toksikoloji”, “Klinik Farmakoloji”, “Kanatlı Hayvanlarda Toksikoloji” ile “Gıda Toksikolojisi” dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Farmakoloji derslerinde ilaç ve ilaç olabilme özelliği olan maddelerin ya da karışımların canlılar üzerinde ve dış ortamdaki etkileri incelenir. İlaçların kaynakları, şekilleri, uygulama yolları, etki şekilleri, yan etkileri, metabolizmaları, toksik etkileri, hastalıklara karşı kullanılacak ilaçlar, reçete yazımı ve yeni ilaçların bulunması konuları hakkında detaylı bilgiler verilir. Toksikoloji derslerinde ise kimyasallar ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimler, bu etkileşimlerin zararlı sonuçları ve kimyasalların zararsızlık limitlerinin, yanı sıra, zehirlerin kaynakları, vücuda giriş yolları, zehirlenme sonucunda uygulanabilecek tedavi seçenekleri, zehirlerin analizleri konuları incelenir.

Eğitim faaliyetlerinin yanında Anabilim Dalımızda başlıca farmakokinetik, yönlendirilmiş ilaç sistemleri, farmakodinami, hücre kültürü, mikotoksinler, pestisitler, hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları, oksidan/antioksidan sistemler, biyoeşdeğerlilik ve farmakogenetik alanlarında bilimsel araştırmalar yapılmakta ve çalışmalara aynı ivme ile devam edilmektedir.