Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; 

Farmakoloji ve Toksikoloji alanında sahip olacakları bilgi ve donanım ile ulusal ve uluslararası düzeyde yeterliliğe sahip Veteriner Hekimler yetiştirmek, uluslararası düzeyde kabul görecek araştırma ve çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği ile bilinen bir Anabilim Dalı olmaktır.


Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı olarak misyonumuz;

bilimsel olayları derinlemesine irdeleme becerisi kazanmış, yorum yapabilme, sorun çözme, bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip, bilimsel anlayışı benimsemiş, hayat boyu öğrenmeyi ve mesleğini ileriye taşımayı amaçlayan, analitik düşünebilen veteriner hekimler yetiştirmek; yaptığı bilimsel çalışmalarla bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; hayvan ve insan sağlığına yönelik hizmet vermektir.