Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Tarihçe

Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji eğitim-öğretimi İstanbul’da ilk veteriner hekimliği okulunun 1842 yılında açılmasıyla birlikte başlamıştır. 1952 yılında kürsü sistemine geçilmesiyle Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü oluşturulmuştur. 1981 yılında kürsülerin anabilim ve bilim dallarına dönüştürülmesiyle “İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı”na bağlı Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı olarak yapılandırılmış, 1988 yılında ise Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.


Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesinin 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2000 tarihli Yürütme Kurulu kararı uyarınca kurulan Anabilim Dalları arasında yer almaktadır. Anabilim Dalımızın ilk öğretim üyesi Dr. Feride KOÇ olup, zaman içinde farklı akademik personeller görev yapmıştır. Günümüzde ise, Dr.Öğr.Üyesi Emre ARSLANBAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Ali TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI, Arş.Gör.Dr. Çiğdem SEVİM ve Arş.Gör. Mehmet Ali YÖRÜK görev yapmaktadır.