Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TUYGAR OKUTUCU
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta fokutucu.tuygar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim