Fizik

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz; uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma kimliğine sahip, yenilikçi, özverili, hoşgörülü, sorgulayıcı ve objektif değerlendirmeler yapabilen; topluma, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.  Hedefimiz; uluslar arası araştırma kimliğine sahip, çağdaş araştırmacılar yetiştirerek alanımızdaki gelişmeleri takip ederek, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun yararına sunmaktır.    

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR