Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Hakkında

Eğitim Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇETİNKAYA- Arş. Gör. Emre AKOĞUL- Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR
Staj Komisyonu: Dr. öğr. Üyesi Hüseyin BOZ- Arş. Gör. Emre AKOĞUL- Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR
Yatay Geçiş ve Muafiyet Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi Emine MACİT- Arş. Gör. Emre AKOĞUL- Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR
Ders Programı Koordinatörü: Arş. Gör. Emre AKOĞUL
Bologna Süreci Koordinatörü: Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR
Öğrenci Değişim Programları Koordinatörü: Arş. Gör. Emre AKOĞUL
Atauni Gastronomi Kulübü Akademik Danışmanı: Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR

DİĞER SAYFALAR

Vizyon, Misyon ve Öğretim Amaçları

Başarılar

Ders Müfredatı