Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Vizyon ve Misyon

MİSYON:  

Alanında yetkin bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin  hizmetine sunarak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin,yapılan araştırmaların,çeşitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.

VİZYON:

Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen,aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiş, geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilen,atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip bilim insanları ve sanatçılar yetiştirerek Türk Sanatı’nı yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR