Gen Mühendisliği

Vizyon ve Misyon

  • Gen Mühendisliği; bilginin üretilmesi, bütünleşmesi, uyarlanması ve yayılmasında yenilikçi ve girişimci yaklaşımlarla eğitim-öğretim ve araştırma yürütmeyi hedeflemektedir. 

  • Yaratıcı ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneğine ve etik değerlere sahip, insan sağlığı ve çevreye duyarlı, alanındaki güncel gelişmeleri sürekli takip eden, yenilikçi araştırmacılar yetiştirmeyi ve yürüttüğü araştırmalarla bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  • .