Genetik

Hakkında

Genetik Anabilim Dalı eğitim ve araştırma temelli bir birimdir.  Dersler, laboratuvar uygulamaları ile bir bütünlük içerisinde verilmekte olup, böylece konuların daha iyi öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.  Öğretim üyeleri, alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katılmalarını teşvik etmektedirler. Bu yaklaşım öğrencilerimizin eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesine ve birinci elden araştırma deneyimi kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.