Genetik

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Anabilim Dalı bölümün açılması ile birlikte 2009 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bölümümüz bünyesinde  genetik araştırmalar yapılması amacıyla Genetik Araştırma laboratuvarları kurulmuştur.Bu laboratuvarlarda  çeşitli projelerin bir kısmı tamamlanmış ve bir kısmı da halen sürmektedir. Anabilim dalımız; teorik ve pratik bilgi donanımı güçlü, girişimci, yaratıcı ve çözüm odaklı rol model bireyler yetiştirmeyi,alanında çağı yakalamak ve bir adım ilerisine geçmek amacıyla araştırma merkezli multidisiplinler bir yaklaşım ile ulusal ve küresel problemlere kalıcı çözümler üretmeyi,tüketim toplumundan üretim toplumuna geçiş sürecini desteklemek amacı ile bilgiyi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 7 akademik personel (2 profesör,1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi  ve 1 araştırma görevlisi) ile akademik aktiviteler yürütülmektedir. Anabilim dalı lisansüstü programında ise Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında doktora ve tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır.