BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Narman Meslek Yüksekokulu

Gerçekleşen Projeler

 

 
S.No
 
 
 
Yürütücü
 
Projenin Adı
 
Proje No
 
Onay Tarihi
 
Proje Tutarı
1
Yrd.Doç.Dr.Neslihan  DİKBAŞ
Narman Yöresi Kestane Renkli Toprakların Kendiliğinden Yerleşen Toprakların Beton Üzerinde Kullanılabilirliği Araştırması
2009/84
11.01.2010
22.000.00.-TL
2
Yrd.Doç.Dr.Mahmut DAŞCI
Meralarda ACC  Deominaze Bakteri Uygulamalarının Kritik Düzenlemelerde Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
2010/80
28.06.2010
15.000.00.-TL
3
Yrd.Doç.Dr.M.murat CENGİZ
Narman Yöresinde Doğal Mera Vejetasyonlarında Bulunan Bal Özlü Bitki Türlerinin Belirlenmesi ve Farklı Vejetasyonlarda Üretilen Balda Kalite Farklılıklarının Saptanması
2010/79
27.10.2010
10.000.00.-TL
4
Yrd.Doç.Dr.Neslihan  DİKBAŞ
Narman MYO İnşaat Programı Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulama İmkanları
2010/205
26.01.2011
15.000.00.-TL
5
Yrd.Doç.Dr.Mahmut DAŞCI
Narman MYO Anatomi Fizyoloji ve Üreme Laboratuarlarının Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Projesi
2010/185
26.01.2011
12.000.00.-TL
6
Yrd.Doç.Dr.Mahmut DAŞCI
Sisli Duman Katkılı Borlu Aktif Belit Çimentolu Kendiliğinden Yerleşen Betonların Karma Mekanik Özellikleri
2011/206
15.08.2011
10.000.00.-TL
7
Yrd.Doç.Dr.Sinan KOUZLU
Yerel Kalkınmada Tarım Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması
2011/228
18.08.2011
8.000.00.-TL
8
Yrd.Doç.Dr.M.Kerim GÜLLAP
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Alt Yapı Projesi
2010/206   2011/208
06.01.2012
40.000.00.-TL
9
Yrd.Doç.Dr.M.Kerim GÜLLAP
Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonlar Üzerine Farklı Çimento Tipi ve Buhar Kürü Çevrimlerin Etkisi
2011/330
06.01.2012
10.000.00.-TL
10
Yrd.Doç.Dr.Mahmut DAŞCI
 Meralarda ACC Deominaze Bakteri Uygulamalarının Kritik Düzenlemelerde Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
2010/80
 13.06.2012
7.500.00.-TL
Ek Ödenek 
11
 Prof.Dr.Metin TURAN
 Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Cevher İşleme öncesi Alt Yapı Projesi
2012/405 
 06.08.2012
10.000.00.-TL
Ek Ödenek 
12
Yrd.Doç.Dr.M.Murat CENGİZ
Narman Yöresinde Doğal Mera Vejetasyonlarında Bulunan Bal Özlü Bitki Türlerinin Belirlenmesi ve Farklı Vejetasyonlarda Üretilen Balda Kalite Farklılıklarının Saptanması
 2011/786
 07.04.2012
5.000.00.-TL
Ek Ödenek 
13
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
36