Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Hakkında

Bitkisel ve hayvansal ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için gıda sektöründe belirlenen kanun ve yönetmeliklere göre gıda üretim kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, tüketime uygun gıda maddeleri üreten işletmelerde üretim işlemlerini uygulanabilir metotlar kullanarak sağlıklı ve belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebilecek, yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans yüksek öğretim programıdır.