Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizin gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu aranan elemanları yetiştirmek doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinen ve son teknolojilerdeki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon

Programın amacı alanıyla ilgili temel kavram ve ilkeleri benimsemiş, üretimden tüketime kadar geçen süreçte gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliği ve kalitesini hedef alan gıda hammadde ve ürün kalitesi arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle analiz edebilen, gerekli teknikleri ve araçları etkin bir şekilde kullanarak teknolojik gelişmeler paralelinde kendini sürekli yenileyerek ilgili yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde denetim ve kontrol yapabilme bilgi ve becerisine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.