Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Yönetimden Mesaj

Gıda İşleme Bölümümüz, Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Gıda Teknolojisi Programı ve  Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı olmak üzere iki farklı program mevcuttur. Bölümümüz programları bitkisel ve hayvansal ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için gıda sektöründe belirlenen kanun ve yönetmeliklere göre gıda üretim kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, tüketime uygun gıda maddeleri üreten işletmelerde üretim işlemlerini uygulanabilir metotlar kullanarak sağlıklı ve belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebilecek, yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan önlisans yüksek öğretim programlarıdır.

Gıda teknolojisi programı mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri Meslek unvanı verilirken Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programı mezunlarına Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikeri ünvanı verilmektedir. Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerimiz Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. gıda sanayiinin her dalında gerek üretim gerekse laboratuvar bölümlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte veya kendileri mandıra vb. işletmeler kurarak özel işyeri açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza hazır yemek sektöründen ve gıda işleme fabrikalarından duyulan talepler gün gittikçe artmaktadır.