Gıda Kalite ve Kontrol Analizi

Vizyon ve Misyon

Vizyon: Gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Programın amacı alanıyla ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, üretimden tüketime kadar geçen süreçte gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliği ve kalitesini hedef alan hammadde ve ürün kalitesi arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle analiz edebilen, gerekli teknikleri ve araçları etkin bir şekilde kullanarak teknolojik gelişmeler paralelinde kendini sürekli yenileyerek ilgili yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde denetim ve kontrol yapabilme bilgi ve becerisine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi